Rapport og presentasjoner fra studien «Treneren i norsk idrett»

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) presenterte nøkkelfunn fra studien «Treneren i norsk idrett – En kartlegging av trenere og trenerrollen» under Idrettshelga Innlandet, 26. oktober 2018.

Den største undersøkelsen som er gjort på trenere i verden

Resultatene er basert på data fra 5977 trenere; 4404 menn og 1559 kvinner. Trenerne var i alderen 15-83 år, representerte 104 idretter, 50 særforbund og kom fra alle fylker i Norge.

– Selv om Norge er et lite land befolkningsmessig gjør norske utøvere, lag og trenere seg bemerket internasjonalt. Kunnskapen som er samlet inn gjennom kartleggingsundersøkelsen om trenere i Norge gir et solid grunnlag for hvordan vi kan støtte og videreutvikle trenere innenfor ulike aldersgrupper og nivåer, sier prosjektleder for kartleggingsundersøkelsen, Stiliani Chroni.

Gjennom forskningsprosjektet ble følgende områder utforsket

  • Hvilken utdanning har trenerne?
  • Hvilken trenerbakgrunn og – erfaring har de?
  • Hvordan ble de engasjert som trenere?
  • Hvilke ønsker har de om utvikling innenfor trenerrollen?
  • Hvilken utøvererfaring/-bakgrunn har de?
  • Hvilke planer og mål har de for fremtiden som trener?

Rapporten er skrevet på både norsk og engelsk og kan lastes ned her:

Presentasjonene som ble lagt frem med hovedfunn og implikasjoner, samt barrierer for kvinnelige trenere, av professor Stiliani Chroni, og NIF sin presentasjon om hvordan de kan bruke funnene fra undersøkelsen kan lastes ned her: