Idrett

I fagområdet idrett i SPINN jobber vi sammen med andre kompetanseaktører innenfor idretten i Innlandet; som Innlandet idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet og Innlandet Fylkeskommune om å legge til rette for møteplasser for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling for praksisfeltet.

Et uttalt mål er å utvikle kompetanse hos trenere, ledere, instruktører og andre som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av idrettsaktivitet slik at de kan  kan utvikle egen kompetanse og igjen bidra til å skape utvikling og gode mestringsopplevelser for barn og unge.

Les mer om prosjekt og tiltak som det jobbes med under arbeidsområder idrett.

Les mer om hvordan vi jobber sammen i Innlandet om kunnskap-, kompetanse- og nettverksutvikling innenfor idretten under Nettverk idrett.