Kontakt SPINN og nettverket

Gunnar Slettaløkken Falch

Faglig leder SPINN
Instituttleder: Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap
Høgskolen i Innlandet
E-post: gunnar.slettalokken@inn.no
Tlf: 61288182 / 95046956

 

Mette Løhren

Administrativ leder SPINN
Høgskolen i Innlandet
E-post: mette.lohren@inn.no
Tlf: 62430210 / 97581480

 

Tor Solbakken

Ansvarlig kroppsøving SPINN
Førstelektor Høgskolen i Innlandet
E-post: tor.solbakken@inn.no
Tlf: 62430050 / 95158302

 

Magnhild Medgard Skår

Ansvarlig idrett SPINN
Høgskolelektor/prosjektleder Høgskolen i Innlandet
E-post: magnhild.medgard@inn.no
Tlf: 62430314 / 97730561

 

 

 

Ingvild Riise Midtun

Ansvarlig trenerutdanning SPINN
Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet
Fagkonsulent toppidrett Olympiatoppen Innlandet
E-post: ingvild.midtun@inn.no
Tlf: 62430321 / 45030581

 

Anne Mette Rustaden

Ansvarlig fysisk aktivitet/folkehelse SPINN
Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet
E-post: anne.rustaden@inn.no
Tlf: 61288023/ 48100644

 

 

 

Jostein Buraas

Medlem Nettverk idrett SPINN
Avdelingsleder Olympiatoppen Innlandet og
Daglig leder for Lillehammer Olympic Legacy Sports Center
E-post: jostein.buraas@olympiatoppen.no
Tlf: 41543131

 

Dag André Nilsen

Medlem Nettverk idrett SPINN
Høgskolelektor/Stipendiat Høgskolen i Innlandet
Olympiatoppen Innlandet, idrettspsykologi
E-post: dag.nilsen@inn.no
Tlf: 62430085 / 97078382

 

Sigbjørn Litleskare

Medlem Nettverk idrett SPINN
Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet
Leder Testlab Idrett Elverum
E-post: sigbjorn.litleskare@inn.no 
Tlf: 62430218

 

 

Kjersti Rønning Huber

Medlem Nettverk idrett SPINN
Rådgiver for idrett og fysisk aktivitet i Hedmark Fylkeskommune
E-post: kjersti.ronning.huber@hedmark.org 
Tlf: 62544428 / 94811726

 

Tina Thorsen

Medlem Nettverk idrett SPINN
Organisasjonssjef Hedmark Idrettskrets
E-post: tina.thorsen@idrettsforbundet.no
Tlf: 915 11 602

 

Pål Erik Heimstad

Medlem Nettverk idrett SPINN
Fagkonsulent klubbutvikling og rådgiver
E-post: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no
Tlf: 913 60 580

 

Martin Hylland

Medlem Nettverk idrett SPINN
Fagkonsulent
E-post: martin.hylland@idrettsforbundet.no
Tlf: 473 99 618