Kontakt SPINN og nettverket

Gunnar Slettaløkken Falch

Faglig leder SPINN
Instituttleder: Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap
Høgskolen i Innlandet
gunnar.slettalokken@inn.no
61288182 / 95046956

Mette Løhren

Administrativ leder SPINN
Høgskolen i Innlandet
mette.lohren@inn.no
62430210 / 97581480

 

Tor Solbakken

Ansvarlig kroppsøving SPINN
Førstelektor Høgskolen i Innlandet
tor.solbakken@inn.no
62430050 / 95158302

 

Magnhild Medgard

Ansvarlig idrett SPINN
Høgskolelektor/prosjektleder Høgskolen i Innlandet
magnhild.medgard@inn.no
62430314 / 97730561

 

 

Jostein Buraas

Medlem Nettverk idrett SPINN
Avdelingsleder Olympiatoppen Innlandet og
Daglig leder for Lillehammer Olympic Legacy Sports Center
jostein.buraas@olympiatoppen.no
41543131

 

 

Ingvild Riise Midtun

Medlem Nettverk idrett SPINN
Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet
Fagkonsulent Olympiatoppen Innlandet
ingvild.midtun@inn.no
62430321 / 45030581

 

Dag André Nilsen

Medlem Nettver idrett SPINN
Høgskolelektor/Stipendiat Høgskolen i Innlandet
dag.nilsen@inn.no
64230085 / 97078382

 

Sigbjørn Litleskare

Medlem Nettverk idrett SPINN
Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet
Leder Testlab Idrett Elverum
sigbjorn.litleskare@inn.no 
62430218

 

 

Kjersti Rønning Huber

Medlem Nettverk idrett SPINN
Rådgiver for idrett og fysisk aktivitet i Hedmark Fylkeskommune
kjersti.ronning.huber@hedmark.org 
62544428 / 94811726

 

Tina Thorsen

Medlem Nettverk idrett SPINN
Organisasjonssjef Hedmark Idrettskrets
tina.thorsen@idrettsforbundet.no
915 11 602

 

Pål Erik Heimstad

Medlem Nettverk idrett SPINN
Fagkonsulent klubbutvikling og rådgiver
palerik.heimstad@idrettsforbundet.no
913 60 580

 

Martin Hylland

Medlem Nettverk idrett SPINN
Fagkonsulent
martin.hylland@idrettsforbundet.no
473 99 618