SPINN har idrett,
trenerutdanning, skole og
fysisk aktivitet/folkehelse
som fagområder.

Senteret eies av
Høgskolen i Innlandet,
Institutt for folkehelse-
og idrettsvitenskap.