SPINN har idrett, skole og
fysisk aktivitet/folkehelse
som fagområder.

Senteret eies av
Høgskolen i Innlandet,
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap.