Skal få nordmenn opp av «godstolen»

Kommunene skal tilrettelegge så folk i Innlandet kan være fysisk aktive. Nå får kommunene hjelp til å komme i gang.

Kun tre av ti voksne er aktive nok til å tilfredsstille Helsedirektoratet sine anbefalinger for fysisk aktivitet.  Den nasjonale handlingsplanen «Sammen om aktive liv» fra 2020 skal endre på det.

– Vi lanserer nå en veiledningsfilm som presenterer både handlingsplanen og hva forskningen sier om fysisk aktivitet. I tillegg gir vi gode eksempler fra Innlandet som viser hvordan kommunene kan bidra til mer aktive liv for innbyggerne, sier førsteamanuensis Anne Mette Rustaden ved Høgskolen i Innlandet.

En kommunal oppgave

Den nye filmen er laget i et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Den er publisert i sin helhet på Youtube, men også i kortere tematiske sekvenser.

– Fysisk aktivitet er et nasjonalt hensyn som kommunene skal ivareta i samfunns- og arealplanlegging. Filmen er ment å hjelpe kommunene når de skal omsette den nasjonale handlingsplanen til lokale tiltak, sier Kjersti Rønning Huber, rådgiver Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Innlandet Fylkeskommune.

– Kommunene har også en rolle i å tilrettelegge for innbyggerne og skape konkrete aktiviteter i folks hverdag, nærmiljø, fritid og innen helse- og omsorg.

Et aktivitetsvennlig samfunn

Den primære målgruppen for filmen er kommunalt ansatte som jobber med folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og areal- og samfunnsplanlegging. I tillegg er innholdet relevant for studenter, organisasjoner og frivillige som jobber med å tilrettelegge for fysisk aktivitet.

– Målet vårt er å gjøre Innlandet til et mer aktivitetsvennlig samfunn slik at flere er så aktive som helsemyndighetene anbefaler. Alle bør ha mulighet til mangfoldig fysisk aktivitet, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå eller sosial bakgrunn, avslutter Hanne Kjøsnes, seniorrådgiver Statforvalteren i Innlandet.

Fakta:

  • Fysisk aktivitet gjennom hele livet gir betydelig bedre fysisk og psykisk helse.
  • De fleste barn opp til 9 år er tilstrekkelig aktive, men deretter faller kurven bratt.
  • Halvparten av 15-åringer beveger seg nok.
  • Kun tre av ti voksne tilfredsstiller Helsedirektoratet sine anbefalinger for fysisk aktivitet.
  • Handlingsplanen «Sammen om aktive liv» er laget som et samarbeidsprosjekt mellom tolv ulike departementer.
  • Den overordnede visjonen til handlingsplanen er å gjøre fysisk aktivitet og bevegelse til et mer naturlig valg for alle befolkningsgrupper gjennom hele livet.
  • Handlingsplanen gjelder for perioden fram til 2029.

Kontakt:

Mette Løhren, Høgskolen i Innlandet, mette.lohren@inn.no mobil 97581480