Nettverk SPINN

Sentereier og bidragsytere

SPINN eies av Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Innlandet fylkeskommune og Elverum kommune bidrar med grunnfinansiering av senteret, samt med finansiering av identifiserte arbeidsområder og tiltak.

 

          

 

Innlandet idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet er bidragsytere i senteret med egen arbeidstid og ledelse av prosjekter.

 

                                

Sentrale samarbeidspartnere:

Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Bandyforbund, Norges Håndballforbund v/region Innlandet, Norges Friidrettsforbund, Norges Volleyballforbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Nationalt videncenter indenfor kost, motion og sundhet (KOSMOS), International Council for Coaching Excellence (ICCE), The University of Auckland og Linnéuniversitetet