«Prosjekt Likestilling»

Skrevet av Pål Erik Heimstad

Hedmark idrettskrets har mottatt midler fra Hedmark fylkeskommune for å gjennomføre et prosjekt med fokus på likestilling i idretten. Gjennom «Prosjekt Likestilling 2018 – 2025» ønsker HIK i samarbeid med andre aktører å bidra til bevisstgjøring og holdningsendringer knyttet til kvinners deltagelse i trener- og lederposisjoner i Innlandsidretten.

Systematisk arbeid over tid

Gjennomføring av målrettede tiltak for å inkludere flere kvinner krever systematisk arbeid over tid og likestillingsperspektivet må ivaretas i planverk og daglig aktivitet i idrettslag. Det er et krevende arbeid fordi dagens hindre for likestilling både er synlige og mer usynlige i form av holdninger, fordommer og strukturer.

Prosjekt likestilling

HIK planlegger å gjennomføre «Prosjekt Likestilling» med en todelt struktur som består av forprosjekt og hovedprosjekt. HIK vil gjennom forprosjektet ha fokus på informasjons- og kunnskapsinnhenting. Dette skjer gjennom et tverrsektorielt nettverk der flere store organisasjoner i og utenfor idretten deltar, men like viktig gjennom en stor kartleggingsundersøkelse, der vi søker å få kvinner som er aktive innen idretten (ledere, trenere, etc.), til å uttale noe om «nå-tilstanden» for likestilling i idretten. Forprosjektet skaper således grunnlag for og initierer hovedprosjektet, ved å definere konkrete tiltak og handlingsplaner for å imøtekomme aktuelle problemstillinger.

 

Dersom ditt org.ledd ønsker å bidra inn i prosjektet, vennligst ta kontakt med Pål Erik Heimstad på mail eller telefon 913 60 580.

Foto: Colourbox