Treneren i norsk idrett, en kartlegging av trenere og trenerrollen

I 2017 gjennomførte Høgskolen i Innlandet en undersøkelse blant et stort antall trenere i Norge. Undersøkelsen tok sikte på å få vite mer om trenerne i barne-, ungdoms- og voksenidretten. SPINN koordinerte prosjektet og samarbeidet mellom partene.

Professor Stiliani (Ani) Chroni. Foto: Privat

Totalt svarte 5977 trenere, 4404 menn og 1559 kvinner i alderen 15 til 83 år på undersøkelsen. Trenerne representerte 104 idretter fordelt på 49 særforbund, og kom fra alle fylker i Norge. Det er skrevet en rapport med tittelen Treneren i norsk idrett, en kartlegging av trenere og trenerrollen. Rapporten viser funn om treneren og deres trenervirksomhet, utdanningsbakgrunn, idrettslige kunnskap, ferdigheter og erfaring, hvordan de tenker omkring læring og deres fremtid, hva som hindrer dem i videre læring og fremgang, og hvorfor noen av dem har sluttet. Selv om utvalget i undersøkelsen er et av de største som er innhentet av trenerundersøkelser i verden, vet vi ikke i hvor stor grad det er representativt for alle trenere i Norge. Dette fordi det totale antall trenere på alle nivåer i norsk idrett er ukjent.

– Selv om Norge er et lite land befolkningsmessig gjør norske utøvere, lag og trenere seg bemerket internasjonalt. Kunnskapen som er samlet inn gjennom kartleggingsundersøkelsen om trenere i Norge gir et solid grunnlag for hvordan vi kan støtte og videreutvikle trenere innenfor ulike aldersgrupper og nivåer, sier prosjektleder for studien, Stiliani Chroni.

 

Rapporten kan lastes ned både på norsk og engelsk.

Prosjektinformasjon:

Ansvarlig: Høgskolen i Innlandet
Samarbeidspartner: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Status: Ferdig høsten 2018
Prosjektleder og faglig-/forskningsansvarlig: Stiliani «Ani» Chroni