Vel gjennomført Idrettskretsting

 

Tekst: Pål Erik Hemstad. Publisert på idrettskretsen sin hjemmeside 26. april 2018.

70 personer deltok på Tingdagen i Hedmark idrettskrets, som ble avholdt på Scandic Hamar, lørdag 21. april 2018. 15 klubber, 7 idrettsråd og seks særkretser (/regioner) var representert og salen talte totalt 38 stemmeberettigede delegater.

På bildet f.v.: Ole Martin Knashaug (Idrettskretsens plakett), Randi Nordli (Årets Ildsjel), Ole Hermann Sørli (Idrettskretsens Medalje med diplom) og Petter Norstrøm (Idrettskretsens Medalje med diplom).

Styret fra forrige periode med Petter Nystrøm (leder) i spissen ble takket av og forslag til nytt styre, valgkomité og kontrollkomité ble enstemmig valgt av tinget. Tor Inge Martinsen (Hamar) ble valgt til leder og Mali N. Nyløkken (Stange) ble valgt til nestleder. Styremedlemmer er Morten Gustu (Stor Elvdal), Bodil Krogh(Kongsvinger), Thomas Breen (Folldal) og Arnfinn Nes (Ringsaker). Som varamedlemmer ble Jenni Hesselberg Indby (Elverum) og Kristian Botten Pedersen(Åsnes) valgt. Vi takker tidligere styre og komiteer for den innsatsen de har lagt ned i de to årene som har gått, og ønsker alle våre valgte en god periode og lykke til med jobben de skal utføre for Hedmarksidretten.

Tinget godkjente kretsens beretning og regnskap for årene 2016-2017, samt budsjettet for den neste perioden (2018 – 2019).  Det var få innkomne saker, men idrettskretsens lovnorm §5 – om stemmerett, forslagsrett og valgbarhet, ble endret etter enstemmig vedtak. Ny bestemmelse er en presisering om at man må være medlem i et idrettslag tilknyttet representasjonsberettiget organisasjonsledd, for å være valgbar til kretsverv.

Vellykket faglig seminar

I forbindelse med kretstinget inviterte HIK til idrettsfaglig seminar med fokus på holdninger og verdier. Våre foredragsholdere var Håvard B. Øvregård og Espen Nystuen.

Espen Nystuen har bred og lang erfaring toppfotballen, både som trener og leder. Han har hatt en sentral rolle i Kongsvingers klubbyggingsprosjekt i nyere tid og satte fokus på verdier og holdninger i idretten, foreldrevett m.m, som sentrale elementer i det å bygge opp idretten til å bli det vi ønsker at den skal være. Tilhørerne fikk høre om hvordan de tenker og lever KILs verdisett: HEL VED.

Håvard B. Øvregård er rådgiver i verdiarbeid i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og #meetoo har satt hans fagområde på dagsorden. Håvard satte fokus på forebyggende arbeid og i idrettshverdagen for å unngå uønskede hendelser, samt tilrettelegging og oppfølging av varsling. Sentrale spørsmål sin Håvard adresserte: Hvordan kan vi skape en kultur der vi unngår trakkasering og overgrep?  Hva gjør vi når det oppstår en situasjon der noen føler seg trakassert eller har blitt utsatt for et overgrep?

Hedersbevisninger

Tinget hadde æren av å overrekke hedersbevisninger til ressurspersoner som gjør en spesielt stor innsats for Hedmarksidretten.

Idrettskretsens plakett overrekkes enkeltpersoner for fortjenestefullt arbeid for idretten over lengre tid innen idrettskrets, særkrets, idrettsråd eller idrettslag. Ole Martin Knashaug (Brandval IL) fikk tildelt idrettskretsens plakett på tingdagen, på bakgrunn av mange års innsats for idrettslaget på gruppe og klubbnivå, og for hans dedikerte arbeid for dommergjerningen i fotball på lokalt, krets- og nasjonalt nivå!

Årets Ildsjel fra Hedmark idrettskrets er Randi Nordli (Brumunddal IL). Nominasjon blir gjort fra særkrets eller idrettskrets for personer som har gjort en solid innsats for idretten i frivillige verv. Randi Nordli er en fremragende representant for idrettens verdier – glede, helse, felleskap og ærlighet. Hun har gjennom fire tiår gjort en uvurderlig jobb for idretten i Brumunddal. Først og fremst for skøytegruppa og for fotballen, men også for ski all idrettsaktivitet.

Kretsens Medalje med Diplom er Hedmark Idrettskrets høyeste utmerkelse og kan tildeles personer som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for idretten på lags- og kretsnivå, primært idrettskretsnivå. Ole Hermann Sørli (Kongsvinger Skøyteklubb) fikk tildelt denne hedersbevisningen på tingdagen. Sørli får idrettskretsens høyeste utmerkelse for å ha representert Hedmarksidretten på en fremragende måte både som aktiv og som frivillig på alle nasjonale nivåer. Ole Hermann har bidratt til klubben både som styremedlem og trener i en årrekke. Han har vært starter og overdommer i løp på alle nivåer nasjonalt siden 2010, og har i tillegg internasjonale oppdrag som starter og hadde denne viktige oppgaven under årets vinter-OL i Sør-Korea. Avtroppende styreleder Petter Norstrøm ble tildelt den samme utmerkelsen for sin innsats som styreleder for Hedmark idrettskrets. Petter har initiert og dratt utviklingsprosesser i kretsen og vært en viktig ressurs i utarbeidelsen av idrettskretsens virksomhetsplan, som ligger til grunn for kretsens prioriteringer og gir retning i det daglige arbeidet.

Flere personer er tildelt hedersbevisninger av Hedmark idrettskrets i 2018, men disse hadde ikke mulighet til å stille til overrekkelse på tingdagen:

Idrettskretsens premie: Andrea Løvlien Solbjør, Kongsvinger Danseklubb – Victory Dance
Idrettskretsens plakett: Erik Stensbøl, Brandval IL, Otto Kristiansen, Granli IL og Thorbjørn Henriksen, Granli IL.