Ny oppstart av Trener 2 – første samling gjennomført

 

Fjerde gjennomføring av Trener 2-utdanningen i samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet (HINN) og særforbundene Bandy, Golf, Ski, Svømming og Volleyball hadde oppstart på Terningen Arena helgen 5.-6. mai. Tilsammen 42 trenere i alderen 19 til 72 år deltok på samlingen (Bandy 14, Golf 11, Ski 2, Svømming 13 og Volleyball 2).

Økt kompetanseheving av norske trenere

Med et felles mål om økt kompetanseheving av trenere i Norge er høgskolen og særforbundene godt fornøyde etter helgens første samling. “Det var aktive og interesserte trenere som deltok på samlingen, noe som er viktig for læringsmiljøet i klassen” sier Jannicke Nikolaisen Pettersen, studieansvarlig ved Trener 2-utdanningen. “Aldersspennet i gruppen er nokså unikt i utdanningssammenheng, noe som er positivt og gir mulighet for interessante diskusjoner og erfaringsutvekslinger på tvers av idretter, alder og trenererfaring”.

Faglig og sosialt

Første dag av første samling inneholdt mye praktisk informasjon i tillegg til syntesefag (fellesidrettslige vitenskapsbaserte fag), som høgskolen er ansvarlig for. Dagen ble avsluttet med håndballkampen “El Classico” – 3. semifinale i herrenes sluttspill i Håndball som foregikk mellom Elverum og Haslum i Terningen Arena. Her ble de vitne til et forrykende håndball-drama der Elverum lå 8 mål under i første omgang, men endte med å vinne kampen 31-26! Etter kampen gikk deltakerne og kursinstruktørene ut for å spise en felles middag. “Det ble en bra avslutning på første dag i trenerutdanningen. De uformelle arenaene er også veldig verdifulle på samlingene” sier Pettersen. Dag to var trenerne delt inn etter idrett/gren der det respektive særforbundet hadde ansvaret for innholdet med mest praktiske økter.

Gjennomføring av utdanningen

Dette var første av tre samlinger som trenerne skal delta på. Utdanningen går over fem måneder og gir deltakerne Trener 2-kompetanse i Trenerløypa, som er rammeverket for norsk trenerutdanning. Neste samling vil være idrettsspesifikk og går i tidsrommet 9. juni til 19. august og er avhengig av hvilken idrett man tar trenerutdanning innenfor. Siste samling er felles for alle og foregår 22.-23. september på Terningen Arena. Når kurset avsluttes og kursdeltakerne har bestått alle arbeidskrav og eksamen, vil de som har valgt å ta Trener 2 som en utdanning (og ikke som et kurs) få 10 studiepoeng.

Ivrige trenere inntok hallen og satt i gang med første praktiske økt