Planlegger kurs for trenerveiledere

 

Høgskolen i Innlandet skal høsten 2020 utvikle et kurs for trenerveiledere i klubber. Dette utviklingsarbeidet skjer som følge av at Bachelor i idrett med fordypning i trenerrollen nå utvikles som en fleksibel deltidsutdanning over fire år. I den forbindelse er det viktig for praksisen til deltidsstudentene at de har en veileder i den klubben de skal ha praksis, som i alle høyeste grad blir i egen klubb. For å utvikle personer som kan ha denne rollen igangsettes det et kurs med samling og praktisk arbeid som skal sørge for at trenere eller ledere i klubben kan ha en slik rolle.

Mannlig og kvinnelig trener. Foto: Colourbox

Kurset utvikles i samarbeid med Innlandet Idrettskrets og Norges friidrettsforbund og målgruppen blir også trenere i klubber som kan ta et ansvar for å veilede andre trenere i egen klubb, uavhengig av studiet ved HINN. Kurset skal piloteres i Innlandet vinteren 2021 i samarbeid med idrettslag som har både friidrett og andre store idretter som bl.a. fotball, håndball, ski m.m. Ambisjonen på sikt er et samarbeid med flere særforbund slik at kurset kan tilbys til de klubber som ønsker en slik rolle i egen klubb.

Før utviklingsarbeidet iverksettes er det viktig for HINN å få innspill på innhold, omfang og organisering fra trenere og/eller ledere i klubbene slik at vi kan utvikle et godt tilrettelagt kurs både faglig og praktisk. Det er derfor sendt ut et spørreskjema som vi ønsker tilbakemelding på innen utgangen av august. Har du ikke fått tilsendt spørreskjemaet på epost, men ønsker å være behjelpelig med å gi tilbakemelding, kan du åpne skjemaet her. Det vil ta i underkant av 5 minutter å besvare undersøkelsen. På forhånd takk for hjelpen!