Trenerveilederkurs ved Høgskolen i Innlandet

 

Vinteren 2022 starter Høgskolen i Innlandet (HINN) en pilot på et nytt trenerveilederkurs. Kurset er utviklet i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Innlandet idrettskrets og kjøres som pilot over seks uker, fra 8. januar til 16. februar. Kurset blir i hovedsak gjennomført digitalt, med én fysisk samling ved oppstart og en digital avslutningssamling.

Se en kort video om kurset her: https://www.wevideo.com/view/2388227372

HVA ER EN TRENERVEILEDER OG HVEM ER MÅLGRUPPEN

En trenerveileder er en person i klubben som har ansvar for å veilede og følge opp trenerne slik at de gjennomfører trening på en best mulig måte i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål. Hensikten med trenerveiledning er blant annet å bidra til å rekruttere flere trenere, støtte og utvikle trenere i klubben og beholde kompetanse i klubben over lengre tid. Målgruppen for kurset er personer som har eller skal ha veiledningsoppgaver mot trenere i idretten.

HVA LÆRER DU I KURSET

Gjennom kurset får deltagerne kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse, om ulike metoder for veiledning og om roller og makt i trener- og veilederrollen. Kurset har fokus på at trenerveilederen skal kommunisere på en måte som skaper gode relasjoner, god kontakt og trygge rammer for veiledning. Et mål er at trenerveilederen gjennom kurset skal utvikle en analytisk og kritisk tilnærming til egen veilederrolle, forstå sin rolle som trenerveileder, samt reflektere over egen veilederpraksis. Dette er viktig for å kunne utvikle seg selv og trenerne videre etter endt kurs.

KURSETS INNHOLD

Kursets omfang er ca 30 timers arbeidsinnsats totalt. Innhold i kurset er en oppstartsamling med en del praktiske caser og veiledningsoppgaver, deretter blir det praktisk trenerveiledning i egen klubb som i etterkant blir veiledet av kurslærer og/eller en hverandreveiledning mellom kursdeltagerne. Kurset avslutter med en digital samling på kveldstid. Se oversikt over kurset i bildet under (klikk på bildet for å forstørre):

PÅMELDING OG KOSTNAD

Påmeldingsfristen er 18. november. Klikk her for å melde deg på.
Kurset koster 2500 kroner.
Det er totalt 20 plasser på kurset og 10 av plassene er allerede fylt opp av samarbeidspartnere. Førstemann til mølla prinsippet fungerer ved påmelding.

HVEM ER KURSLÆRER

Gry Anita Lunde

Kurslærer er Gry Anita Lunde fra Seksjon for idrett og kroppsøving ved HINN. Gry Anita har lang erfaring som trener og sportslig leder i klubb, og har utdanning innenfor idrettspedagogikk og veiledning. Hun har tidligere utviklet og holdt mange kurs for lærere og gjennomført pedagogiske opplegg for elever og studenter i alle aldre. Nå har hun ansvar for veiledning av studenter ved Bachelor idrett med fordypning i trenerrollen. Hennes styrke er pedagogikk i praksis.

 

KONTAKT

Ved spørsmål om kurset eller påmelding, kontakt Magnhild Medgard Skår på epost magnhild.medgard@inn.no eller telefon 97730561