Prosjekt Likestilling

Høsten 2018 fikk Hedmark idrettskrets (HIK) midler fra Hedmark Fylkeskommune til å igangsette Prosjekt Likestilling i Innlandsidretten.

Gjennom Prosjekt Likestilling ønsker HIK med samarbeidspartnere å sette fokus på problemstillinger som oppstår i norsk idrett, til hinder for kvinnelig deltagelse som trenere og ledere på alle nivåer.

Alle skal ha like muligheter til samfunnsdeltakelse og norsk idretts visjon er «idrettsglede for alle». Kvinneandelen blant kvinnelige ledere i norsk idrett gjenspeiler ikke medlemsmassen som består av 40,5 prosent kvinner. Norges Idrettsforbund viser i tillegg til at kun 13 prosent av alle presidenter i særforbund er kvinner, 21 prosent av kretsledere er kvinner, kun 20 prosent av alle generalsekretærer i særforbund er kvinner, mens det er 37 prosent kvinnelige organisasjonssjefer i idrettskretsene. Hedmark idrettskrets ønsker å avdekke hvilke hindringer og utfordringer som ligger i grunn, for at ikke flere kvinner engasjeres i lederroller innen idretten.

Prosjekt Likestilling skal involvere bredt i lokale kompetansemiljøer, for å finne de rette tiltakene, iverksette og følge opp disse. De organisasjoner som til nå har hatt en rolle i prosjektet er: Hedmark Fylkeskommune, Oppland idrettskrets, Høgskolen i Innlandet/SPINN, Norsk Tipping og Likestillingssenteret.

Prosjektet er planlagt å inneholde et forprosjekt og en hoveddel. Forprosjektet skal skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som nyttes til å utforme konkrete tiltak. Hoveddelen av prosjektet vil gå ut på å realisere konkrete tiltak, samt følge opp og evaluere disse. Alt med bakgrunn i konkrete mål for å øke kvinneandelen i sentrale lederroller innen Innlandsidretten.

Prosjektstatus:

Ansvarlig: Hedmark idrettskrets
I samarbeid med: Flere aktuelle samarbeidspartnere
Status: Forprosjektfase
Prosjektleder: Pål Erik Heimstad