Økonomiske barrierer i Innlandsidretten

 

Under idrettstinget 2015 forpliktet norsk idrett seg til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er og hvordan organisasjonsleddene kan bidra til å redusere disse. Under Norges Idrettsforbunds ledermøte i mai 2018, utfordret idrettspresident Tom Tvedt alle særforbund og idrettskretser til å delta i #ALLEMED-stafetten.

Med #ALLEMED som bakteppe skal en samlet idrett bidra til å senke barrierene for deltakelse, gjennom tiltak og bevisstgjøring på flere nivåer i idretten. Hedmark og Oppland idrettskretser gjennomfører i den forbindelse en spørreundersøkelse for å finne en indikasjon på hva som er kostnadsdriverne for idrettslagene og hva idrettslaget mener er den faktiske utgiften for den aktive utøveren.

Målsetningen er at svarene i undersøkelsen skal gi et mer helhetlig bilde på kostnader forbundet med å drive idrettsaktivitet. Undersøkelsen gir oss klubbperspektivet og viser hvilke tiltak og utfordringer idrettslagene er opptatt av. Funnene nyttes på ulike nivåer i idrettsinnlandet.

På kretsnivå vil svarene fra undersøkelsen benyttes i geografiske sammenlikninger, samt i kurs- og informasjonsarbeidet. På idrettsrådsnivå kan undersøkelsen gi et bilde av status for temaet i den enkelte kommune. På idrettslagsnivå vil undersøkelsen kunne gi et sammenlikningsgrunnlag og potensielt nye ideer til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til økonomiske barrierer.

Spørreundersøkelse sendes til alle idrettslag i Hedmark og Oppland høsten 2018. Oppsummering av svarene fra undersøkelsen vil være tilgjengelig tidlig i 2019.

Prosjektstatus:

Ansvarlig: Hedmark og Oppland idrettskrets
I samarbeid med: SPINN
Status: Spørreundersøkelse gjennomført
Prosjektleder: Pål Erik Heimstad