Trenerutdanninger; Trener 2 og 3

Kompetanseutvikling har vært et prioritert innsatsområde i idretten de senere årene. I 2011 ble all trenerutdanning samlet under et felles rammeverk, Trenerløypa.

Mål om kompetanseheving hos trenere

Foto: SPINN

Gjennom Trenerløypa har særforbundene fått økte muligheter til å samarbeide på tvers av idrettene og sammen med universitet- og høgskolesektoren. Med et felles mål om kompetanseheving av trenere i Norge, har en felles Trener 2-utdanning blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Norges Skiforbund, Norges Golfforbund, Norges Bandyforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Triatlonforbund. Trener 3 startet opp høsten 2018 med de samme aktørene (unntatt Norges Volleyballforbund og Norges Triatlonforbund).

Trener 2 gir 10 studiepoeng og går over tre samlinger (6 måneder), to idrettsgenerelle på Terningen Arena i Elverum og én idrettspesifikk som gjennomføres av de samarbeidende særforbund. Trener 3 gir 20 studiepoeng og går over 5 samlinger (16 måneder), tre samlinger i Elverum og to samlinger i regi av særforbund.

Mange trenere har tatt utdanning

Trener 2 har én gjennomføring årlig siden oppstart i 2015 og har normalt mellom 40 til 60 deltakere. Trener 3 startet opp som pilot i 2018 med 38 deltakere.  Les mer om utdanningene her: Trener 2 / Trener 3.

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Prosjektinformasjon:

Ansvarlig: Høgskolen i Innlandet (HINN)
I samarbeid med: Norges Skiforbund, Norges Golfforbund, Norges Bandyforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Triatlonforbund
Status: Trener 2 i drift, Trener 3 i drift
Studieprogramansvarlig: Ingvild Riise Midtun