Idrettshelga Innlandet

 

November fikk en kick-start for idrettsinteresserte trenere, ledere og ansatte i kommuner og idrettslag da mange var samlet på Scandic Lillehammer hotell for å delta på ulike programposter under Idrettshelga Innlandet 2019. Dette er tredje året Idrettshelga gjennomføres i et samarbeid mellom idrettskretser, særkretser, forbund, fylkeskommunene, Norsk Tipping, Sparebank1 Gudbrandsdalen og Høgskolen i Innlandet.

Ledelse av frivillige og anleggsutvikling

Fredagen startet med fagsamling for daglig ledere og ansatte i idrettslag der tema var ledelse av frivillige og fortsatte med seminar om anleggsutvikling for ansatte i kommuner. Programmet ble avsluttet med idrettsrådsseminar, før en felles middag på kvelden.

Samarbeid mellom idretter

Lørdagens fellesprogram omhandlet «samarbeid mellom idretter» og Røa idrettslag og Otta idrettslag delte villig av sine er faringer på dette området. Her kom det frem gode eksempler på hvordan man kan få til samarbeid mellom idretter i samme kommune/bydel/idrettslag.

Kathrine Godager, Røa IL

Noen fordeler ved godt samarbeid mellom idretter som ble løftet frem var:

 • At allsidige utøvere trener ulike motoriske og kognitive ferdigheter
 • Muligheten for å finne en mestringsarena blir større
 • De som driver med flere idretter blir lengre i idretten
 • De som blir «best» har ofte drevet med ulike idretter og aktiviteter – men de blir kanskje «best» litt senere
 • Færre og mindre alvorlige skader
 • Bedre sosialt nettverk som kan være en styrke i ungdomsårene
 • «Blir ikke lei»

Noen utfordringer var:

 • Kostnader
 • Mindre spesialisering – noen mener det er en ulempe
 • «De andre blir bedre enn oss»… på kort sikt…
 • Situasjonen til de som «bare» driver med en idrett
 • Krever mer arbeid av tillitsvalgte og ansatte

Ansvarliggjøring av idrettsrådene

Høgskolen i Innlandet ved førsteamanuensis Per Øystein Hansen og professor Dag Vidar Hanstad fra Norges Idrettshøgskole presenterte forskning på området og utfordret idrettsrådene til å ta ansvar for å få til bedre samarbeid og være et «nav» mellom idretter i samme kommune. De foreslo at idrettsrådet kan lage et overordnet mål for lokalidretten og ta et ansvar for å koble målene for lokalidretten til idrettspolitiske føringer, skape en arena for helhetlig anleggsutvikling i kommunen og jobbe med idrettens verdiarbeid lokalt. Videre stilte de spørsmål ved om idrettsrådene bør nedsette utvalg med spesielt ansvar for de fire strategiske satsingsområdene i «Idretten vil» – og hvordan disse satsingsområdene som er livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre idrettsanlegg og bedre toppidrett, kan forfølges lokalt og i samspill med idrettskrets.

«Motvind er til for å seiles i»

Bjørnar Erikstad, er en norsk seiler som representerer Tønsberg seilforening, og har representert Norge under de paralympiske sommerleker i 2004, 2008, 2012 og 2016. Han seiler 2.4mR, og er flere ganger norgesmester og har medaljer fra både europamesterskap og sammenlagt verdenscup. Hans inspirasjonsforedrag om å se etter muligheter, å ta aktive valg og tenke positivt/ha godt humør berørte alle de fremmøtte på fellesprogrammet. Vi har alle noe å lære av Bjørnar.

Bjørnar Erikstad, seiler

Flere spennende program samme helg

Det var flere andre program på agendaen denne helga også, som lederkurs for ungdom, nettverkssamling for unge ledere, nettverksamling for kvinnelige idrettsledere, håndballseminaret, organisasjonsseminaret og regionsamling for Norges Cykleforbund region Innlandet. I tillegg ble det avholdt to avviklende og ett konstituerende kretsting der Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets ble til Innlandet idrettskrets.