SFO blir aktivitetsskole i Elverum

 

Høsten 2018 initierte Sigurd Pettersen ved seksjon for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet et samarbeid mellom Elverum kommune/SFO og Høgskolen om et aktivitetsskoletilbud inn i kommunens SFO-ordning for å skape flere praksisplasser for studenter ved årsstudium idrett.

Felles mål for kommunen og Høgskolen

Det ble raskt etablert et felles mål å utvikle et aktivitetstilbud gjennom kommunens SFO-ordning. På kort og lang sikt er målet å bidra til et mer variert og attraktivt SFO-tilbud og få flere 3.- og 4.-klassinger til å benytte SFO, samtidig som Høgskolens studenter får god og relevant praksis med fokus på fysisk aktivitet for barn og unge.

Evaluering av tilbudet i SFO

Våren 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse/evaluering av SFO i Elverumsskolene. Resultatet av undersøkelsen er omtalt i Østlendingen, 3. mai 2019, og viser at stadig flere barn, spesielt i 3. og 4. klasse slutter i SFO. Årsaken til dette er sammensatt, men en side av saken er at tilbudet i SFO for de eldste elvene oppleves som for lite variert og kjedelig. I sammenheng med dette er det ytret ønsker om at SFO har mer av svømming (inne og ute), hall-aktiviteter, ski, friluftsliv og matlaging.

Praksis for studenter 

– Bortsett fra matlaging er aktivitetene som nevnes fra undersøkelsen noe som våre idrettsstudenter kan og skal ha kompetanse til å gjennomføre, sier Sigurd Pettersen. Han er ansvarlig for samarbeidet som ble utprøvd i Elverumsskolen vinteren 2019. Erfaringene fra denne gjennomføringen sammen med evalueringer av kommunens SFO-tilbud er tatt med videre i prosessen for samarbeidet.

Interessant samarbeid

– Det at en har gjensidig behov og nytte av hverandre som Høgskole og kommune, samtidig som at en jobber for at barn og unge skal få nytte og glede av det en prøver å få til er det som gjør prosjektet ekstra spennende, interessant og meningsfullt sier Pettersen.