Idrettsgallaseminar 2020. Seksuell trakassering i idretten

 

På årets idrettsgallaseminar satte NIF søkelyset på seksuell trakassering og overgrep i idretten. NIF anerkjenner at dette både er et samfunnsproblem og et idrettsproblem – «det skjer hos oss også».

Foto: SPINN

Sterke historier

To viktige profiler i arbeidet med seksuell trakassering internasjonalt er Karen Leach fra Irland, og Colin Harris fra England som begge har opplevd å bli utsatt for overgrep som unge idrettsutøvere. De er en del av IOC sitt «safe sport team». Under Idrettsgallaen på Hamar 4. januar var de invitert til idrettsgallaseminaret for å dele sine historier og komme med utfordringer til idretten for hvordan de kan håndtere dette tema.

Karen delte egen historie fra mange år med seksuelt misbruk fra sin oppvekst som aktiv i svømmemiljøet i Irland. Hennes store mål var å svømme for Irland i OL, men sammen med 17 andre unge jenter ble hun systematisk misbrukt av sin trener fra hun var 10 til 17 år. OL-drømmen og livet hennes ble knust av misbruket og hun har i ettertid forsøkt å ta sitt eget liv utallige ganger og vært innlagt på mentalsykehus i flere lange perioder.

Idretten må selv ta grep

Idretten må først og fremst erkjenne at misbruk forekommer i egen organisasjon sier Colin. Dette gjelder i alle ledd, fra klubb og idrettslagsnivå til kretser og forbund. Han poengterer at det er viktig å sette i gang forebyggende strategier for å sikre at overgrep og misbruk ikke forekommer, heller enn å reagere når man faktisk står overfor en overgrepssak. Colin trekker frem at det i dag er mye fokus på politikk og policy, men han er tydelig med å si at dette ikke er løsningen alene for å bekjempe seksuell trakassering og overgrep. «Policy is not an action, it’s nearly a starting point» sier han. Idretten må selv sørge for at politikken implementeres og deretter evalueres, for å sikre at den faktisk har en effekt. Colin gjorde også et poeng av viktigheten med å sørge for at utøverne er trygge nok til å snakke om overgrep og trakassering. Hvis man skal få til det må utøverne få en stemme og tas alvorlig slik at de blir trodd og hørt når de åpner seg. Her mener Colin det er en lang vei å gå. Fra egen opplevelse sa han at en av de tingene som vil følge han for resten av livet er spørsmålet om «hvorfor sa jeg ikke noe», da han selv var utsatt..

Panelsamtale

Videre i konferansen ble det holdt en panelsamtale om status og utfordringer på området i Norge. Her ble både forebygging og erfaringer fra seksuell trakassering diskutert og delt. I panelet var Tor Solbakken, fra Høgskolen i Innlandet/SPINN som selv har blitt utsatt for overgrep som ung idrettsutøver og nylig har erfaring som varsler, Iselin Shumba, kjent skuespiller og en av initiativtakerne til det første norske metoo-oppropet #stilleforopptak og Håvard B. Øvregård, som er fagansvarlig i NIF for idrettens arbeid mot seksuell trakassering.

Ta deg tid til å se seminaret

Ta deg tid til å se og lytte til de sterke historiene som ble delt og enda viktigere, ta med deg tips og henstillinger om åpenhet og å sette dette vanskelige temaet på dagsorden i egen klubb eller idrettslag. Som Håvard Øvregård avsluttet konferansen, «Du kan ikke være nøytral til et varsel, enten reagerer du og følger opp saken, eller så bidrar du til at overgrep og trakassering fortsetter».

Avslutningsvis i seminaret oppfordrer Tor Solbakken de som har makt og myndighet i norsk idrett til å se på hvor mye ressurser som brukes på dette temaet, i forhold til andre ting i idretten, som for eksempel antidoping. Seksuell trakassering handler om folks liv og helse, mens antidoping handler «bare» om juks. Tor etterlyser ressurser til mer forskning om seksuell trakassering i idretten og han har forskere klare til å gå i gang med forskningsarbeid.

Viktig tema fremover, følg med!

I månedskiftet januar/februar kommer NRK ut med en serie podcaster som er laget på saken som Tor Solbakken er varsler i. Følg denne podcasten og prøv å være aktivt med i miljøet dere er i og åpne debatten om seksuell trakassering og overgrep. Begynn å snakke!

Hør podcasten HER