Nettverk for trenere i Innlandet

 

Olympiatoppen Innlandet har i 2019 gjennomført jevnlige frokost-/lunsjmøter og skapt møteplasser for inviterte trenere fra Innlandet. Her er aktuelle problemstillinger fra trenings og konkurransehverdagen blitt tatt opp og diskutert. Målet med møteplassene er blant annet å legge til rette for at trenerne i regionen skal få et større nettverk og samtidig skape en arena for kunnskapsutveksling på tvers av idretter.

Ingvild Riise Midtun

I Innlandet har vi trenere på høyt nivå innenfor flere idretter. Ved å skape møteplasser for disse trenerne kan de bidra til å utvikle hverandre gjennom kunnskapsutveksling på tvers av idrettene. På denne måten kan vi bidra til at idretten i vår region når nye høyder, sier Ingvild Riise Midtun i Olympiatoppen Innlandet.

Det er gjennomført 4 møter med ulike tema som blokkperiodisering, vurdering av skader og belastning inn mot trening og konkurranse, teknisk motorisk trening og lagbygging og etablering av prestasjonskultur. Møtene har funnet sted på Elverum, Lillehammer og Hamar.

– Det har vært med mellom 15-35 velkvalifiserte og nysgjerrige trenere tilstede hver gang, fra idretter som håndball, kombinert, langrenn, sykkel, fotball, skiskyting, skyting, alpint og hopp, sier Ingvild. Hun er veldig godt fornøyd med årets møter. Det planlegges nye runder med lunsjseminarer, med aktuelle temaer, i 2020. Følg med for dato, sted og innhold.

Foto: Olympiatoppen Innlandet