Besøk av Idrettscampus Bergen i SPINN

 

23. mai hadde vi i SPINN gleden av å ta imot Idrettscampus Bergen (ICB) på Terningen Arena. Daglig leder Randi Marie Berntsen, og organisasjonssjef i Hordaland Idrettskrets, Knut Songve tok turen over fjellet. Målet med møtet var både å bli kjent med hverandres arbeidsområder og hvordan vi jobber best, samt se på mulige områder for samarbeid.

ICB har som hovedmål å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom å etablere møteplassar for kompetanseutvikling og -formidling, på samme måte som SPINN har i Hedmark. ICB har 10 satsingsområder som de arbeider innenfor; idrettsfalig kompetanse, folkehelse, FoU, testlab, utdanning, antidoping, arrangementskompetanse, kurs og formidling, treningsfasiliteter og medisinsk kompetanse. Campuset er finansiert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, men samarbeider gjennom nettverket sitt også med Olympiatoppen Vest, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen, Hordaland Idrettskrets, Brann og Universitetet i Bergen.

Under møtet med ICB var også Nettverk idrett, med representanter fra Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Hedmark Fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet representert på første del. Det var et ønske at alle som jobber med idrett i SPINN skulle få muligheten til å få innblikk i og se hvordan andre organisasjoner som ligner SPINN er orgnisert, hva de arbeider med og hvordan de arbeider. Dette er med på å gi inspirasjon til eget arbeid og innsats videre.

Det ble en god utveksling av erfaringer og det ble også luftet noen mulige samarbeidsområder under møtet. Et forslag om årlig møtepunkt mellom ICB og SPINN for å utveksle erfaringer og ideer ble også løftet frem. Vi dro alle hjem med ny innsikt og tanker om hvordan vi kan utvikle arbeidet vårt videre. Det er også mulig at det vil dukke opp noen samarbeidsområder på tvers av vår lokalisering øst-vest i fremtiden.

F.v.: Organisasjonssjef Hordaland Idrettskrets Knut Songve, daglig leder ICB Randi Marie Bernsten, leder SPINN Dag André Nilsen, ansvarlig idrett SPINN Magnhild Medgard