Prosjektlederskolering i Nettverk Idrett

Nettverk Idrett i SPINN, med med ansatte fra Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Elverum kommune, Høgskolen i Innlandet og Norges Svømmeforbund ble invitert til å delta på prosjektlederkurs på Terningen Arena.

Kursholder fra Assessit

Jørn Eriksen fra Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling gjennomførte kurset som gikk over to dager.

Møteplass og nettverksbygging

– Å samle aktører som jobber ut mot den samme målgruppen, idretten i dette tilfellet, gir stor nytteverdi både som kompetansepåfyll i prosjektledelse, men også som nettverksbygging for deltakerne sier Magnhild Medgard fra SPINN som var ansvarlig for prosjektlederkurset.

Gode tilbakemeldinger på kurset

– Vi har utelukkende fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, sier Medgard. Det som trekkes frem er at kurset har vært en viktig arena for kompetanseutvikling innenfor ledelse av prosjekter som er viktige arbeidsområder for alle deltakende organisasjoner. I tillegg er det også positivt å ha god tid til å diskutere prosjekter og tiltak for kompetanseutvikling hos felles målgrupper. – Denne skoleringen vil være til glede og nytte for alle som skal ta del i aktiviteter og tiltak i regi av Nettverk idrett i SPINN, avslutter Medgard.