Aktiv Læring – inkluderende aktivitet/kroppsøving

Å inkludere alle i fysisk aktivitet kan være en utfordring i både skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Dette kurset har fokus på inkludering og tilpasning i ordinære lek- og idrettsaktiviteter. Deltakerne får konkrete tips og inspirasjon til hvordan man kan tilrettelegge for lek og idrettsaktivitet som inkluderer alle, uansett funksjonsnivå, evner, kjønn, kroppsfasong etc.

Alle utfordres til aktiv deltakelse og felles refleksjon rundt aktuelle utfordringer.

Målgruppen er trenere/instruktører i alle idrettet og lærere/ansatte i skole/SFO.

Bestille kurs og/eller utstyr:

Ta kontakt med Magnhild i SPINN for bestilling av kurs. Det er også mulig å bestille aktivitetskasse og aktivitetshefter (dette kurset har ikke et eget aktivitetshefte) innenfor Aktiv Læring. Bestill hos Klubben.no.

 

Grunnpris for kurs inklusiv reise (innenfor Hedmark):

Inntil 15 deltakere (1 instruktør):
• 2 timers kurs, kr. 5 200,-
• 3 timers kurs, kr. 7 800,-
Inntil 30 deltakere (2 instruktører):
• 2 timers kurs, kr. 7 800,-
• 3 timers kurs, kr. 11 700,-

Vi kan justere innhold i forhold til lokale tilpasninger og pris i forhold til sted for gjennomføring (utenfor Hedmark).