Testlab Idrett

Testlab Idrett er lokalisert i Terningen Arena og er en del av virksomheten ved Høgskolen i Innlandet. Testlaben har fasiliteter og utstyr for å gjennomføre fysiologisk testing relatert til idrett og helse, samt teknisk og taktisk analyse innen idretten. Fasilitetene og fagpersonene tilknyttet Testlab Idrett bidrar i høgskolens undervisnings- og forskningsaktivitet, og gjennomfører testing av idrettsutøvere, mosjonister og andre interesserte. Vi setter kvalitet og kompetanse høyt, og alle tester inkluderer grundig tilbakemelding på testresultat.

Ved spørsmål, send mail med kontaktinfo til testlab.idrett@hihm.no, så tar vi kontakt. Mer informasjon og priser se nettsiden til Testlab Idrett.