Skole

Kroppsøving er et gjennomgående fag i den norske grunnopplæringen. Det vil si at faget er obligatorisk for barn og unge gjennom 13-års skolegang. I tillegg tilbys idrettsfag som programfag ved en rekke videregående skoler rundt om i regionen. SPINN har som ambisjon å være en samarbeidspartner for skolene og skoleeierne i regionen. Vi ønsker gjennom nettverksbygging, kurs og etter- og videreutdanning innen kroppsøving og idrettsfag å være en aktiv aktør med tilbud som sektoren selv etterspør. Høgskolen i Innlandet har gjennom sin kompetanseprofil og sine utdanningsløp på bachelor- og masternivå en unik mulighet til å være med å utvikle dagenes utdanningsløp innen kroppsøving og idrettsfag.