Idrettens tematurné

Hvert år inviterer Hedmark Idrettskrets i samarbeid med aktører i Nettverk idrett (SPINN) og andre aktører (som Antidoping Norge eller lokale/profilerte idrettsutøvere, trenere m.fl) til tematurné med fokus på ulike dagsaktuelle problemstillinger fra idretten. Tematurneen gjennomføres som regel i alle regioner i Hedmark i løpet av høsthalvåret.

De siste årene har det vært ulike temaer på turneen:

  • Kroppspress gjennom kosthold og ernæring, doping/antidoping og sosiale medier
  • Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett? (med fokus på flest mulig, lengst mulig)
  • Foreldrerollen
  • Frivillighet som drivkraft i idretten – hvordan skape engasjement, stolthet og dugnadsvilje
  • Unge ledere og utøvere
  • ..i tillegg til praktiske treningsøkter

Alle bildene er ikke fra tidligere tematurneer, men vises som eksempler på hvordan tematurnéene har blitt gjennomført.

Prosjektinformasjon:

Ansvarlig: Hedmark Idrettskrets
I samarbeid med: Ulike aktører i og utenfor SPINN-nettverket
Status: Gjennomføres årlig
Prosjektleder: Pål Erik Heimstad