Kroppsøving: Praksis i møte mellom tradisjon og ambisjon

 

Vi er mange som sier og mener mye om kroppsøving, eller «gym», som det heter på folkemunne. Men hva er egentlig kroppsøving i skolen i dag?

Dette var utgangspunktet for forskningsgruppa Teaching and Learning in Physical Education (TLPE) ved HINN som presenterte i vinter forskningsrapporten «Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.-10. trinn)». Dette er den første gangen at det er gjort en slik studie i Norge.

Forskningen har tatt utgangspunkt i læreplanens ambisjoner for faget, og sammenlignet dette med slik elever, lærere og skoleledere sier at de opplever faget i praksis. Over 3226 elever og 120 lærere er med datamaterialet. Studien viser at generelt trives elevene godt på skolen. Kroppsøving, sammen med de andre praktisk-estetiske fagene, er et fag elevene liker spesielt godt.

Selv om rapporten tegner et positivt bilde av faget, kaster den også lys over en del utfordringer. Tittelen «ambisjon møter tradisjon» viser til at fagets ambisjoner i læreplanen ikke alltid gjenspeiles like godt i praksis. Faget ser ut til å bære preg av gamle tradisjoner, både når det gjelder innhold og undervisningsmetoder. Av innhold dominerer ballspill og grunntrening, mens dans og moderne aktiviteter er nærmest fraværende. Undervisningen foregår først og fremst gjennom at læreren viser og forklarer hva elevene skal gjøre. En annen ting som er verdt å merke seg, er at elevene etterlyser mer friluftsliv. Dette er det store bildet som tegnes i rapporten, men bildet er mer nyansert og sammensatt. For å få mer innsikt i dette anbefaler vi deg å lese rapporten som ligger her.

Tidligere har TLPE-gruppen gjennomført en tilsvarende kartlegging av kroppsøvingsfaget i Elverum kommune.  Mange som jobber med kroppsøvingsfaget har lest «Elverumsrapporten»  med stor interesse, og den har blitt et viktig kunnskapsgrunnlag innen fagfeltet. Med lanseringen av rapporten «Når ambisjon møter tradisjon» håper gruppen at denne tar over som referansepunkt for hva kroppsøving er i dag.

God lesing!