Pilot for trenerveilederkurs til våren

 

Bildet er hentet fra et tidligere kurs.

Våren 2021 starter Høgskolen i Innlandet (HINN) en pilot på et nytt trenerveilederkurs. Kurset er utviklet i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Innlandet idrettskrets og kjøres som pilot over åtte uker, fra april til juni. Kurset blir i hovedsak gjennomført digitalt, med én fysisk samling ved oppstart. Deltagerne vil få individuell veiledning og veiledning i grupper mellom sin praksis med veiledning av trenere i klubber. Utvalgte klubber i Innlandet vil få muligheten til å delta i piloten.

En trenerveileder er en person i klubben som har ansvar for å veilede og følge opp trenerne slik at de gjennomfører trening på en best mulig måte i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål. Hensikten med trenerveiledning er blant annet å bidra til å rekruttere flere trenere, støtte og utvikle trenere i klubben og beholde kompetanse i klubben over lengre tid. Kurset tilbys også praksisansvarlige i klubber som har samarbeidsavtale med HINN for å gi god praksisveiledning til studenter ved Bachelor idrett med spesialisering i trenerrollen.

Gjennom kurset får deltagerne kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse, om ulike metoder for veiledning og om roller og makt i trener- og veilederrollen. Kurset har fokus på at trenerveilederen skal kommunisere på en måte som skaper gode relasjoner, god kontakt og trygge rammer for veiledning. Et mål er at trenerveilederen gjennom kurset skal utvikle en analytisk og kritisk tilnærming til egen veilederrolle, forstå sin rolle som trenerveileder, samt reflektere over egen veilederpraksis. Dette er viktig for å kunne utvikle seg selv og trenerne videre etter endt kurs.

Erik Hagaseth Haug
Gry Anita Lunde

Erik Hagaset Haug fra Seksjon for veiledningsstudier og Gry Anita Lunde fra Seksjon for idrett og kroppsøving ved HINN vil sammen lede kurset. De har begge lang erfaring fra veiledning. Erik har ca 15 års erfaring som veileder i UH-sektor, samt regionalt karrieresenter og arbeids- og inkluderingsbedrift. Veiledningsmetodikk er et av hans ekspertområder. Gry Anita har lang erfaring som trener og sportslig leder i klubb, og har utdanning innenfor idrettspedagogikk og veiledning. Hun har tidligere utviklet og holdt mange kurs for lærere og gjennomført pedagogiske opplegg for elever og studenter i alle aldre. Nå har hun ansvar for veiledning av studenter ved Bachelor idrett med fordypning i trenerrollen. Hennes styrke er pedagogikk i praksis.