NETTVERK IDRETT

SPINN er utpekt til å koordinere kompetansearbeidet innenfor idrett i Hedmark. Dette gjøres gjennom Nettverk idrett, en møteplass for samarbeidspartnere i kompetansenettverket til SPINN. Nettverk idrett består av representanter fra Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. SPINN leder og koordinerer nettverket.

Fagområdet idrett i SPINN har i tillegg et utvidet nettverk med prosjektledere og -medarbeidere fra idretten både lokalt, regionalt og nasjonalt. Sentrale aktører i samarbeid om arbeidsområder på idrettsfeltet er; Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Bandyforbund, Norges Håndballforbund v/region Innlandet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Les mer om hvordan vi samarbeider om ulike prosjekter og tiltak under fanen IDRETT/arbeidsområder.