Mentor-manual for klubber, lag og foreninger

Det har vært et mål å utnytte energien og den ungdommelige kompetansen fra Ungdoms-OL til en nytenkning i idrettslagene. Hvordan aktivt jobbe for å få med flere yngre som ledere, trenere og arrangørfunksjonærer. Hva kan idrettslaget gjøre? Hedmark idrettskrets har tre mentorer som følger opp ungdommene i forhold til idrettslag og lokale arrangementer samt Lillehammer 2016, men vi ser at det er stort behov for ytterligere å trappe opp arbeidet innenfor dette området. Som et ledd i dette arbeidet, og ikke minst gjøre jobben enklere for idrettslagene, utvikles det nå en manual for klubber, lag og foreninger.

Hva er en mentor?

En mentor er en person som sitter i idrettslagets styre eller undergruppas styre, som skal være støttespiller, veiviser, nettverkshjelper og pådriver for de/den unge lederen. Mentorens hovedoppgave er å støtte og veilede den/de unge lederne i arbeidet i eget idrettslaget. Mange unge ledere har et brennende engasjement og ønsker å bidra i eget idrettslag, men noen synes det er litt vanskelig å komme i gang.

Hvorfor trenger vi mentorer i idretten?

Å være mentor for en eller flere unge ledere i idrettslaget er en vinn-vinn prosess for alle involverte. Mentor blir mer bevisst på egen rolle, og hva idrettslaget/styret tilbyr/gjør, samt at mentor og idrettslaget kan bli utfordret til å tenke nytt.

 

Prosjektinformasjon:

Ansvarlig: Hedmark Idrettskrets
Status: Under utvikling
Prosjektleder: Ingunn Fossmellem