Her kan du lese rapporten fra Prosjekt Likestilling

 

Nå er det mulig å lese rapporten fra Prosjekt Likestilling i Innlandsidretten.

I samarbeid med Hedmark fylkeskommune er Hedmark idrettskrets interessert i å avdekke hvilke hindringer og utfordringer som ligger til grunn for at ikke flere kvinner blir engasjert i sentrale lederroller og som trenere i idretten i Hedmark og Oppland.

Kartleggingsstudie

Høgskolen i Innlandet har bidratt til en kartlegging av likestilling i norsk idrett, med fokus på den regionale situasjonen. I rapporten presenteres kartleggingen basert på litteraturstudier, resultater fra «Treneren i norsk idrett – en nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen» og intervjuer med kvinner og menn i idretten i Hedmark og Oppland.

Tiltak som kan iverksettes

Kort oppsummering av konkrete tiltak som kan iverksettes for å øke kvinneandelen i norsk idrett:
– Mentorordninger for direkte oppfølging og støtte til enkeltpersoner
– Direkte rekrutteringsstrategi – oppfordre og tilby
– Nettverk for kvinner
– Trener- og lederkurs for kvinner
– Tilrettelegging, eks.: trener- og lederteam
– Arbeide med utvikling av organisasjonskultur
– Bruk og synliggjøring av rollemodeller
– Språkbruk – ikke kvinnelig trener/leder som noe annet enn trener/leder. Unngå å «kjønne» rollene.

Les rapporten her for mer informasjon og kunnskap: Kunnskapsgrunnlag Prosjekt Likestilling 

 

Samarbeidspartnere Prosjekt Likestilling