Kvinnekonferansen «Lets just do it!»

 

Jan Åge Fjørtoft inviterte i samarbeid med FiveOn, OBOS og COOP til «kvinnekonferanse» for idretten i Norge. Et av målene med konferansen var at vi må ta action og få konkrete tiltak for likestilling fremfor kun å snakke om det! «Norge skal ta ledertrøya og bane vei for likestilling i idretten»!

Utgjør en forskjell

Foto: SPINN

Det var en bra konferanse hvor kjønnsbalanse i idretten var på dagsorden. Jan Åge Fjørtoft utgjør en forskjell ved å arrangere denne konferansen og viser dermed hvor betydningsfullt det er å fremheve de rollemodellene vi har i idretten for å få flere med på laget. Det er viktig at både kvinner og menn tør å ta ordet for denne saken og tør å stå i motstand som man møter på veien, hvis vi skal være med å gjøre Norge bedre på likestilling – også i idretten.

Hedmark idrettskrets – ett skritt foran

Hedmark/Innlandet fremstår som et foregangsfylke når det kommer til å ha fokus på likestilling i idrett, spesielt ved at Hedmark Idrettskrets har tatt en viktig rolle i å prøve å få til endring gjennom «Prosjekt Likestilling». Det som oppleves spesielt bra er at Hedmark Idrettskrets har satt fokus på forskningsbasert kunnskap og at de ikke tar action basert kun på erfaring, men at tiltakene som gjennomføres baseres på de anbefalinger som kommer frem i kunnskapsgrunnlaget som ble laget på bestilling for «Prosjekt Likestilling» i Innlandet. Her har resten av idretts-Norge noe å lære.

 

Foto: SPINN
Foto: SPINN
Foto: SPINN
Foto: SPINN