Kartleggingsundersøkelse om den norske treneren

Tusenvis av kvinner og menn med en trenerrolle i norsk idrett har den siste måneden mottatt en invitasjon til å delta i en stor spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal kartlegge hvem som er trenere og hva slags kunnskap og erfaring de besitter. Hensikten er å utvikle bedre utdanning og oppfølging av trenere, i tråd med behovene til trenerne i idretts-Norge.

ProCoN

Prosjektet har navnet “Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) og ledes av professor Stiliani “Ani” Chroni og hennes forskerstab ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med breddeidrettsavdelingen i Norges idrettsforbund. SPINN koordinerer samarbeidet mellom INN og NIF.

Påvirke fremtidens trenerpraksis

-Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener, oppfordrer professor Chroni ved Høgskolen i Innlandet.

Invitasjon til deltakelse via epost og sosiale medier

-I tillegg til e-poster til de vi vet har en trenerrolle i norsk idrett vil vi også bruke sosiale medier til å invitere flere til å delta i undersøkelsen, forteller Chroni.

Undersøkelsen er for alle som er eller har vært profesjonell eller frivillig trener/instruktører i barne-, ungdoms-, mosjons- eller eliteidrett, trener for funksjonshemmede eller funksjonsfriske idrettsutøvere i Norge. Vi ønsker å vite mer om deg og din erfaring som trener. Det tar omtrent 30 minutter å besvare undersøkelsen, og alle svar er svært nyttige for oss.

Resultater

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med på å forsterke Trenerløypa. Det vil bli gjennomført en pressekonferanse og en dagskonferanse tilknyttet formidling av forskningsrapporten. Informasjon om dette kommer etter hvert på denne siden.

 

Les mer om ProCoN som et av våre arbeidsområder her.