Høgskolen i Innlandet

Høgskolens regionale forankring og samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes som en kompetanse-, utviklings- og forskningsaktør både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Fakultet for helse- og sosialvitenskap har lagt et godt grunnlag for den strategiske satsingen, og for å synliggjøre høgskolens/fakultetets faglige ambisjon innenfor det idrettsvitenskaplige området er det etablert et institutt for folkehelse og idrettsvitenskap på tvers av fagmiljøene på Elverum og Lillehammer. SPINN er etablert som et senter under Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum og har et spesielt ansvar for samarbeidsprosjekter-/tiltak med samfunns- og arbeidsliv innenfor instituttets fagområder.

Idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet er fagområder med betydelig samfunnsmessig betydning, og forholdene ligger godt til rette for at SPINN vil bli en sterk faglig enhet med betydelig potensiale for å oppnå både nasjonal og internasjonal posisjon.