Idrettsseminaret 2019 – Verdier mellom idrett og skole

 

Elverum idrettsråd, i samarbeid med SPINN og Høgskolen i Innlandet (HINN) inviterte idretten i Elverum og omegn til en møteplass for å diskutere felles verdier i idrett, utdanning og skole.

Leder i Elverum idrettsråd, Jostein Borkhus hadde invitert Tord Arnesen, utdanningssjef i Elverum kommune, til å innlede om skolens verdigrunnlag og Tor Solbakken fra SPINN/HINN innledet om verdigrunnlag i skole/kroppsøving og idrett. I tillegg ble det presentert to eksempler for hvordan man kan jobbe med verdier i skole og i idretten ved Sigurd Pettersen fra SPINN/HINN som presenterte prosjektet med aktivitetsskole i SFO og Stian Aasen fra Elverum fotball som presenterte verdigrunnlaget til klubben.

Det ble også satt av tid til gruppediskusjoner hvor felles verdier mellom skole, utdanning og idrett ble diskutert, samt hvilke fordeler dette kan gi og hva som eventuelt skal til for å få til en slik tilnærming mellom skole og idretten.

Verdier som ble løftet frem som kan være felles for idrett og skole var blant annet respekt, ærlighet, fellesskap, inkludering, at alle skal blir sett og at alle skal ha rett til å delta. Viktigheten av å forankre verdier også med foreldre/foresatte til barn i idretten ble også poengtert, dette er noe Elverumsskolene er flinke til å jobbe med i dag, som idretten kunne bygget videre på hvis samarbeid mellom idrett og skole var enda bedre. Ellers kom det frem at idretten har en rolle med å bidra til å utvikle mennesker, akkurat slik skolen har innenfor dannelse.

Å skape møteplasser som idrettsseminaret er viktig for å snakke sammen på tvers av idretter og som i dette tilfelle mellom idrettene og skolen. Det var enighet rundt at denne møteplassen er viktig.

 

Foredragsholderne under Idrettsseminaret 2019. Tv. Sigurd Pettersen, Tord Arnesen (skjult), Stian Aasen, Ida Dyreng, Tor Solbakken og Jostein Borkhus (med ryggen til).

 

Tor Solbakken presenterte eksempler på felles verdier for skole og idrett