Idrettshøgskolen i Innlandet blir en realitet

Som følge av fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark for å bli Høgskolen i Innlandet (HINN), skal idrettsmiljøene ved den nye høgskolene etablere seg under navnet Idrettshøgskolen i Innlandet med virkning fra 1.1.2018. Etableringen av Idrettshøgskolen i Innlandet gjør idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet til et satsingsområde i Høgskolen i Innlandet, og Idrettshøgskolen i Innlandet blir en stor aktør innen utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid innen dette fagfeltet.

Forskningsbasert og praksisnært

Idrettshøgskolen i Innlandet får ca. 40 medarbeidere og blir et studiestedsovergripende institutt som er lokalisert på Storhove i Lillehammer og i  flerbruksanlegget Terningen Arena i Elverum. Idrettshøgskolen disponerer moderne undervisningslokaler og øvingsfasiliteter med bl.a. idrettshall, turnhall, klatrevegg, testlab og undervisningskjøkken, i tillegg til utendørsanlegg for friidrett, fotball, basketball, sandvolleyball og tennis. Alle studier er forskningsbaserte og har en praksisnær forskningsprofil som legger grunnlag for kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

Idrettshøgskolen i Innlandet vil tilby årsstudier, bachelorstudier og masterstudier både på Lillehammer og i Elverum. Studietilbudet er bredt og tverrfaglig sammensatt av naturvitenskapelige studier og studier med samfunnsvitenskapelig innretning. Studieporteføljen omfatter både profesjonsutdanninger og kandidatutdanninger.

Aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv

Idrettshøgskolen i Innlandet har fokus på idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet som virkemiddel for å oppnå samfunnsrelaterte og helsemessige fordeler hos grupper og enkeltindivider. Idrettshøgskolen vil ha studier som retter seg spesifikt mot barn og unge, men også studier med innretning mot befolkningen som helhet og mot mennesker gjennom hele livsløpet. Det vil utdannes høyt kvalifiserte kandidater til blant annet skole, idrett, helsesektor, offentlig forvaltning og næringsliv. Dette skal skje gjennom et aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, deriblant kommuner og fylkeskommune, særforbund, idrettskrets, idrettslag, Olympiatoppen og andre eksterne aktører. Mye av dette samarbeidet skal koordineres av SPINN – Senter for Praksisrettet Idrettsvirksomhet, Nettverk og Nyskaping, som organisatorisk tilhører Idrettshøgskolen i Innlandet.