Idrettshelga Innlandet

Idrettshelga Innlandet er en nyvinning for Innlandsidretten. Målsettingen er å samle trenere, ledere og utøvere i Innlandet til en felles kompetansehelg på tvers av idretter. Idrettshelga avholdt annet hvert år i Oppland og Hedmark. Det startet på Lillehammer i oktober 2017, og ble fulgt opp på Hamar i 2018. Tidspunkt er bestemt til siste helgen i oktober.

Stort samarbeidsprosjekt

Bak Idrettshelga står idrettskretsene i Oppland og Hedmark, sammen med de respektive fylkeskommuner, Høgskolen i Innlandet og en rekke andre samarbeidspartnere. Sparebank1 Østlandet og Norsk Tipping er sponsorer av arrangementet.

Idrettsspesifikke seminarer og felles konferanse

For at arrangementet skal bli en kraftsamling der trenere og ledere på tvers av idretter kan møtes, inviteres alle særidretter med aktivitet i Innlandet til arrangement. Flere idretter har valgt å legge sine årlige seminarer/arrangement til Idrettshelga Innlandet, som «Håndballseminaret», «Den Store Fotballhelga», Kurs i tilrettelagt paraidrett m.fl. Om man er utøver, trener, leder, tillitsvalgt, ansatt, foresatt eller bare generelt interessert i idrett – så er Idrettshelga en anledning til en hyggelig helg med både faglig og sosialt påfyll. Alle idretter/aktører utarbeider egne program ved siden av Idrettshelga Innlandet sitt hovedprogram.

Prosjektinformasjon for Idrettshelga 2018:

Ansvarlig: Hedmark idrettskrets
I samarbeid med: Oppland idrettskrets, Oppland og Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Norges håndballforbund – Region Innlandet, Indre Østland fotballkrets, Hedmark Skikrets
Status: Gjennomføres helgen 26.-28. oktober 2018
Prosjektleder: Martin Hylland, Hedmark idrettskrets