Hedmark idrettskrets

Hedmark Idrettskrets (HIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene i fylket.

HIK arbeider med:

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår
  • Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen
  • Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping

HIK skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering. Det er 352 idrettslag og 22 idrettsråd tilknyttet HIK (2018).