Elverum kommune

Elverum ligger i midt i hjertet av Hedmark.
Allsidigheten er det som trekker folk til det som er regionssenteret i Sør-Østerdalen.

Elverum har i dag full barnehagedekning, og skolene i Elverum jobber etter visjonen – “En skole for alle med et blikk for den enkelte”.
Grunnskolen, Elverum videregående skole, sammen med Høgskolen i Innlandet, gjør Elverum til et utdanningssenter med muligheter for gode oppvekstvilkår , utdanning og idrett.

Elverum kommunes visjon og verdigrunnlag har stått ved lag i mange år og framstår som grunnleggende bærebjelker i kommunens virke.

Visjon : Elverum har hjerterom.
Verdigrunnlag : Åpenhet, ærlighet og respekt.
Hovedmålsetting: Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere.