Aktiv Læring – læringsstøttende aktivitet i skolen

For alle som er involvert i barns læringsprosesser er det viktig å reflektere over pedagogiske innfallsvinkler. Gjennom Aktiv Læring ønsker vi å vise eksempler på hvordan aktivitet kan inngå i målrettet læringsaktivitet.

Er du opptatt av at barn og unge skal være sunne og friske, og drive fysisk aktivitet? Er du opptatt av barnas læringsmiljø? Vil du øke din kompetanse med læringsstøttende aktiviteter for barn og unge? Da bør du ta en nærmere titt på vårt kurs i Aktiv Læring.

I Aktiv Læring er lek en viktig tilnærming til læring og fysisk aktivitet. Leken tar utgangspunkt i barnas premisser og barna leker ikke for å lære, men for å ha det gøy. Aktiv Læring bidrar til at barnet er subjekt i sin egen læringssituasjon og gjennom motiverende aktiviteter vil barna bli fullt engasjert i det de holder på med og glemmer tid og rom.

Målgruppen er lærere og ansatte i skole/SFO og barnehage.

 

Bestille kurs, aktivitetshefte og/eller utstyr:

Ta kontakt med Magnhild i SPINN for bestilling av kurs. Det er også mulig å bestille aktivitetskasse og aktivitetshefte i læringsstøttende aktiviteter. Bestill hos Klubben.no.

Her finner du som har kjøpt aktivitetshefte eller du som har vært på kurs maler til noen av aktivitetene.

 

Film fra et utvalg av aktivitetene i dette kurset:

 

Grunnpris for kurs inklusiv reise (innenfor Hedmark):

Inntil 15 deltakere (1 instruktør):
• 2 timers kurs, kr. 5 200,-
• 3 timers kurs, kr. 7 800,-
Inntil 30 deltakere (2 instruktører):
• 2 timers kurs, kr. 7 800,-
• 3 timers kurs, kr. 11 700,-

Vi kan justere innhold i forhold til lokale tilpasninger og pris i forhold til sted for gjennomføring (utenfor Hedmark).