Aktiv Læring – basistrening i et lekende perspektiv

Aktiv Læring – basistrening i et lekende perspektiv er et kurs som gir ideer og inspirasjon til aktiviteter innenfor basistrening som er tilpasset barn og unge. Øvelsene er lekpregede og har en X-faktor over seg, noe som gjør kjente aktiviteter motiverende på en ny måte.

Det er også utviklet et aktivitetshefte til kurset. Heftet inneholder 20 aktiviteter som skal bidra til at alle føler bevegelsesglede, mestring og motivasjon uansett ferdighetsnivå. Øvelsene blir delt inn i fire forskjellige kategorier:

  1. Kroppen, hvor fokus rettes mot grunnleggende kroppslig kompetanse. Hensikten er å skape optimale forutsetninger for utvikling av spesifikke kvaliteter, altså et grunnlag for prestasjonsutvikling.
  2. Kroppen og redskap, hvor fokus er å utfordre til kroppslig kontroll i samspill med et redskap, f.eks. en ball.
  3. Kroppen og kompis, hvor fokus er å utfordre til kroppslig kontroll i samspill med en eller flere andre personer.
  4. Kroppen, redskap og kompis, hvor fokus er på kroppslig kontroll i samspill med redskap og andre personer

Målgruppen er trenere/instruktører i alle idretter og lærere/ansatte i skole/SFO.

 

Bestille kurs, aktivitetshefte og/eller utstyr:

Ta kontakt med Magnhild i SPINN for bestilling av kurs. Det er også mulig å bestille aktivitetskasse og aktivitetshefte i læringsstøttende aktiviteter. Bestill hos Klubben.no.

Grunnpris for kurs inklusiv reise (innenfor Hedmark):

Inntil 15 deltakere (1 instruktør):
• 2 timers kurs, kr. 5 200,-
• 3 timers kurs, kr. 7 800,-
Inntil 30 deltakere (2 instruktører):
• 2 timers kurs, kr. 7 800,-
• 3 timers kurs, kr. 11 700,-

Vi kan justere innhold i forhold til lokale tilpasninger og pris i forhold til sted for gjennomføring (utenfor Hedmark).

 

Her finner du som har kjøpt aktivitetshefte eller du som har vært på kurs maler til noen av aktivitetene.